FAQS

L’Associació Estel Tàpia va ser creada l’any 1984.

Estel Tàpia va ser impulsada per un grup de gent que pretenia millorar les condicions de vida del Raval, Barcelona. En un inici era un projecte destinat a joves en edat de començar a treballar, però, després, es va orientar cap la gent que era els pares d’aquests joves, doncs tenien una problemàtica ben seriosa.

Perquè en un inici estava en un local entre el carrer Estel i el carrer de les Tàpies.

A Estel Tàpia som tres professionals de l’ambit social : una directora i dos educadors.

Els professionals d’Estel Tàpia estan formats en ciències socials, predominant l’Educació Social.

Sí que en tenim. Són una part important del funcionament de l’entitat.

Tenim entorn a la vintena de voluntaris

A la nostra entitat busquem persones que tinguin feines concretes i molt d’aquestes especialitzades.
El perfil és molt variat però sobretot han d’entendre la funció social de l’entitat i acceptar que durant la seva presència en el projecte faran un procés: aquest intercanvi entre l’entitat i el voluntari és un camí i s’ha d’anar poc a poc.

Si t’interessa fer de voluntari, només cal que envïis un correu a direccio@esteltapia.org explicant les teves motivacions. Ens posarem en contacte amb tu. El que has de tenir en compte és que demanem compromís en la regularitat d’assistència.

No. En un principi érem a un local entre els carrers Estel i de les Tàpies. D’aquí vàrem passar a un local al carrer Sadurní, i amb la transformació urbanística que va possibilitar en naixement de la Rambla del Raval, va venir el trasllat a l’actual seu al carrer de l’Om.

No. A l’inici, i durant una bona part del temps de vida d’Estel Tàpia, els treballs que es feien eren de caire manipulatiu per a diferents indústries. La crisi de 2008 ens va empènyer a buscar altres sortides i una d’aquestes va ser la costura amb la confecció de l’Ecotó, l’any 2010.

No. Per a venir a Estel Tàpia, s’ha de fer a través dels Serveis Socials públics o una entitat social de referència.

Contactant a través del correu educasocial@esteltapia.org us farem arribar (si sou professionals de l’àmbit social i sou referents d’algun usuari) un model de sol·licitud per a que ens el feu arribar, així com les condicions per establir un conveni de col·laboració entre Estel Tàpia i la vostra entitat.

Les persones que assisteixen a Estel Tàpia són persones en risc d’exclusió social que volen sortir de la situació de vulnerabilitat en què es troben.

Unes 30 persones en dos torns diferents: matí i tarda.

No. En un inici, els perfils de les persones que assistien a Estel Tàpia eren d’exclusió social: marginalitat, alcoholisme, drogoaddicció i prostitució. Eren persones de mitjana edat, superant, en mitjana, els 40 anys. Actualment, i degut als canvis econòmics i socials, ens trobem amb perfils molt rejovenits, amb una mitjana d’edat al voltant dels 35 anys i un perfil de persona amb risc d’exclusió a causa d’atur de llarga durada o malaltia i/o disminució mental sense lloc de treball a causa del tancament de moltes empreses on eren o de recursos laborals que ja no existeixen per manca de finançament públic.

Sí. Treballem en xarxa amb moltes entitats del Raval. Per exemple, som a la Xarxa Laboral del Raval i participem, alhora, del Programa de Salut Comunitària al Raval.
Som membres del Patronat de la Fundació Tot Raval.
Som membre del Patronat de la Fundació C.O. Joan Salvador Gavina.
Pertanyem a ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social).

El nostre àmbit d’acció és, primordialment, el barri del Raval i Gòtic, encara que tenim gent a Estel Tàpia que resideix a diferents parts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La utopia en senyala l’horitzó, és l’aspiració dels valors universals: LA JUSTÍCIA, LA TOLERÀNCIA, L’EDUCACIÓ

A l’aplicació del mètode que dóna el marc en el dia a dia.

La capacitat que te una persona per regenerar una part de la seva vida social.

No, en l’entitat es proporcionen petites estructures d’ordre, organització, tolerància, innovació, sostenibilitat, empatia, corresponsabilitat que ajuden a regenerar la vida social, a fer una trama, i així formar part del teixit social i totes les persones a la societat ho necessitem per socialitzar-nos.

És l’entorn normal on es mou una persona. És el que fem cada dia de forma natural:
– Relacionar-nos amb altres, ja siguin veïns, companys.
– Tenir llocs establerts de trobada: un horari, una tasca.
– Utilitzar el transport públic: entrar amb tiquet, fer transbords.
– Justificar una absència.
– Tenir unes responsabilitats.
– Ser persona útil i reconeguda pel que fa.
– Saber utilitzar el temps: un temps per cada cosa.