Aula formativa

L’Aula formativa és un projecte educatiu per persones adultes en situació de vulnerabilitat socio-econòmica. Aquest projecte té com característica metodològica fer la inclusió de les persones a través de la formació en cultura del treball.

L’Aula Formativa es distribueix en mòduls que es composen d’una part teòrica a l’aula i una part pràctica al taller.

La nostra entitat té un acord amb la Universitat de Barcelona que acredita la validesa dels cursos.

A qui va dirigit?

A persones adultes en situació de vulnerabilitat social, que pateixin com a mínin 3 dels indicadors de vulnerabilitat social i econòmica.

Com es pot participar als cursos?

Per participar-hi, cal omplir un informe de derivació i enviar-lo per correu electrònic a: educasocial@esteltapia.org.

Un cop els nostres educadors rebin la sol·licitud, es posaran en contacte amb l’interessat per a fer-li una entrevista.

Quan són els cursos?

Els mòduls tenen lloc periòdicament al llarg de l’any. 

Mòduls de formació

Durada: 120H
En aquest mòdul es pretén que els usuaris adquireixin les eines necessàries per poder comunicar-se de manera clara i efectiva amb els seus companys, la resta de l’Associació i amb persones i entitats del seu entorn social.

Durada: 120H
En aquest mòdul es pretén capacitar als usuaris per tal que adquireixin els hàbits bàsics per a la planificació i desenvolupament eficients de la seva feina.

Durada: 100H
Conjunt de coneixements, activitats i mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d’una empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos físics, mentals i socials derivats del treball i incrementar la seguretat i salut laboral.

Durada: 120H
La capacitat de distingir la feina ben feta de la mal feta en comparació amb un model establert.

En aquest mòdul, l’usuari descobrirà i aprendrà a aprofitar els seus recursos personals i les seves capacitats. Aquests seran convertits en habilitats que li permetran assolir els objectius del curs.

Es tracta de que els usuaris aprenguin i utilitzin les coneixement si adquireixen les habilitats relacionades amb els productes , i les eines de neteja del lloc de treball i les de higiene personal.

Durada: 120H
En aquest mòdul es pretén capacitar als usuaris per poder gestionar els ingressos i despeses que tenen i la seva utilització.

En aquest mòdul es pretén que els usuaris siguin hàbils en la utilització d’un nivell bàsic de les eines informàtiques

Durada: 100H
En aquest mòdul de formació es pretén que els usuaris siguin hàbils en les tècniques de tall i patronatge a nivell bàsic.

Durada: 100H
Adquisició de la habilitat de cosir a mà de forma que es puguin fer preparacions pel cost a màquina o fer petits arranjaments.

Adquisició d’habilitats bàsiques per cosir a màquina petits arranjaments.

Durada: 80H
En aquest mòdul es pretén que els usuaris siguin coneixedors de que la seva activitat diària, personal i laboral, incideix en el medi ambient.

En aquest mòdul es pretén capacitar als usuaris per tal que adquireixin els hàbits bàsics per establir i mantenir un marc d’ordre a la seva feina i el puguin traspassar a la seva vida quotidiana.